Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1878)

Page 76 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11878.01.04Rozdziele7Rosalia TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiRosalia Dziadok
21878.01.09Rozdziele40Tatianna PregnarCatholicfemaleBasilius PregnarMaria Kołodyczyk
31878.01.09Rozdziele37Basilius DraganCatholicmaleNicolaus DraganIrina Borsuk
41878.01.09Rozdziele37Melania DraganCatholicfemaleNicolaus DraganIrina Borsuk
51878.02.24Rozdziele64Marina DudraCatholicfemaleJoannes DudraRosalia Dudra
61878.03.02Rozdziele57Theodorus TylawskiCatholicmaleMathias TylawskiMaria Kołtko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2bac7fda7ac706b34c71c83e45d7672ddcae709d603df8d43f7cb488544e4bb7_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.