Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1878)

Page 77 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11878.04.29Rozdziele21Gregorius GrabaniaCatholicmaleBasilius GrabaniaRosalia Dragan
21878.05.03Rozdziele33Joannes GrabaniaCatholicmaleStephanus GrabaniaAnna Chomik
31878.05.09Rozdziele107Simeon KaczorCatholicmaleTheodorus KaczorMaria Tylawski
41878.05.28Rozdziele98Theodorus DudraCatholicmaleStephanus DudraMaria Kołtko
51878.06.14RozdzieleThecla GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaRosalia Szewczyk
61878.06.24Rozdziele29Petrus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiAnna Dragan
71878.08.06Rozdziele92Pantelemon PyrzCatholicmaleSimeon PyrzRosalia Dragan
81878.09.01Rozdziele43Michael DudraCatholicmaleJoannes DudraJustina Tylawski
91878.10.01Rozdziele28Joannes PyrzCatholicmaleBasilius PyrzMaria Tyndir
101878.10.01Rozdziele28Anna PyrzCatholicfemaleBasilius PyrzMaria Tyndir
111878.10.07Rozdziele105Thecla ŚwiderCatholicfemaleAlexius ŚwiderMaria Pregnar
121878.11.28Rozdziele49Gregorius TylawskiCatholicmaleJosephus TylawskiRosalia Karlak
131878.12.13Rozdziele54Stephanus BarszczCatholicmaleThomas BarszczMaria Kułenycz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2f88dad6a4d2638b48d6d4ece5969fd49ee74548608a1776a31f62acaa8ce4ff_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.