Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1878)

Page 77 of dataset 1149_8
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
111878.10.071878.10.08Rozdziele105Thecla ŚwiderCatholicfemaleAlexius ŚwiderMaria Pregnar
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2f88dad6a4d2638b48d6d4ece5969fd49ee74548608a1776a31f62acaa8ce4ff_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.