Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1879)

Page 91 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11879.01.01Rozdziele34Antonius GrabaniaCatholicmaleCosma GrabaniaHelena Borsuk
21879.01.27Rozdziele71Michael KaczorCatholicmalePetrus KaczorRosalia Tylawski
31879.04.22Rozdziele43Stephanus DudraCatholicmalePetrus DudraAnna Kolodyczyk
41879.04.12Rozdziele18Maria BorsukCatholicfemaleGregorius BorsukTheodosia Cap
51879.05.04RozdzieleTheodorus LyzakCatholicmaleStephanus LyzakEva Dragan
61879.05.08Rozdziele19Maria TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiRosalia Tylawski
71879.06.09Rozdziele66Theodosia GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaRosalia SzewczykBaptism date comes before birth date. Possibly switched by mistake.
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/98342d6ed19493c3f30cb3fbffbda3e8d6c2630dcc48a28c45b8801f1eb3d846_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.