Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1879)

Page 92 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11879.05.29Rozdziele12Petrus DraganCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Dragan
21879.06.29Rozdziele14Justina BorsukCatholicfemaleJosephus BorsukMaria Karlak
31879.07.22Rozdziele77Euphimia TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiAnna Tylawski
41879.07.29RozdzieleBasilius DraganCatholicmaleJoannes DraganHedviga Bubniak
51879.08.05Rozdziele76Joannes TylawskiCatholicmaleDaniel TylawskiMaria Telep
61879.08.12Rozdziele33Stephanus GrabaniaCatholicmaleMichael GrabaniaAnna Grabania
71879.08.25Rozdziele88Mathias DraganCatholicmaleStephanus DraganAnna Dziadok
81879.09.14Rozdziele10Simeon KocurCatholicmaleJoannes KocurAnna Nowak
91879.10.02Rozdziele91Maria KaczorCatholicfemaleSimeon KaczorAnna Smakuła
101879.10.07Rozdziele15Maria KocurCatholicfemalePetrus KocurAnna Warian
111879.10.20Rozdziele44Demetrius TelepCatholicmaleGregorius TelepAnna Frynczko
121879.10.22Rozdziele52Joannes BubniakCatholicmalePetrus BubniakJustina Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/bd381d78723ce7398de261d38551a077bbd618fa6aa694cbefef3c45e6494055_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.