Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1889)

Page 101 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11889.01.01Rozdziele40Julianna TylawskiCatholicfemaleMathias TylawskiMaria Kołtko
21889.01.15Rozdziele12Joannes DraganCatholicmaleTheodorus DraganMaria Dudra
31889.01.22Rozdziele18Tatianna BorsukCatholicfemalePetrus BorsukJustina Tylawski
41889.02.22Rozdziele17Maria DraganCatholicfemaleMathias DraganAnna Tylawski
51889.03.03Rozdziele2Basilius OnyszczakCatholicmaleMichael OnyszczakJulianna Zełem
61889.03.26Rozdziele52Basilius BubniakCatholicmalePetrus BubniakJustina Dudra
71889.03.29Rozdziele80Ahaphia SołtysCatholicfemalePetrus SołtysJustina Mysciwski
81889.04.13Rozdziele22Theodosia FrynczkoCatholicfemaleAndreas FrynczkoAnastasia Borsuk
91889.06.04RozdzieleSimeon DraganCatholicmaleAntonius DraganAnna Telep
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/0d09008ad6249a87b82c47c71e86d9b00bb3f2b5d56164a9708c65cc6a786026_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.