Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1882)

Page 22 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11882.03.23Rozdziele25Anastasia KaczorCatholicfemaleSimeon KaczorAnna Smakuła
21882.03.30Rozdziele38Simeon GrabaniaCatholicmaleMichael GrabaniaAnna Grabania
31882.03.01Rozdziele4Teodora DraganCatholicfemaleNicolaus DraganIrina Borsuk
41882.05.10Rozdziele13Jacobus MłynarczykCatholicmaleGregorius MłynarczykRosalia Bubniak
51882.05.18Rozdziele18Timotheus FrynczkoCatholicmaleTheodorus FrynczkoAnasthasia Wanca
61882.05.24Rozdziele27Isidorus SiwakCatholicmaleIllegitimate? ?Anna Siwak
71882.06.01Rozdziele3Petrus CapCatholicmaleMichael CapMaria Dragan
81882.06.20RozdzieleMaria KocurCatholicfemaleStephanus KocurThecla Dudra
91882.07.27Rozdziele24Marina WancaCatholicmaleMichael WancaAnna Kaczor
101882.07.29Rozdziele18Stephanus BorsukCatholicmaleGregorius BorsukTheodosia Cap
111882.08.11Rozdziele10Maria KocurCatholicfemaleJoannes KocurAnna NowakOn her birth record her paternal grandmother is identified as *Pelagia* Tylawski. Evidently the scribe is confusing her with Nicolaus Kocur’s [2086] second wife, Pelagia Dudra [2156].
121882.08.18Rozdziele50Eudocia BajusCatholicfemaleBasilius BajusAnna Mysciwsky
131882.08.30RozdzieleThecla CapCatholicfemaleOnesimus CapAnastasia Pelak
141882.09.27Rozdziele51Euphimia TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiJustina Bajus
151882.10.28RozdzieleParascevia TelepCatholicfemaleGregorius TelepAnna Frynczko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/3b9ca0af6f80dc2778558ae74f4dcf332d10ee8d1d879b700410380a991bdc08_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.