Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1883)

Page 38 of dataset 1149_9
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
51883.08.23Rozdziele105Mathias ŚwiderCatholicmaleAlexius ŚwiderMaria Pregnar
101883.10.19Rozdziele36Pelagia GrabaniaCatholicfemaleMichael GrabaniaAnna Grabania
131883.11.27Rozdziele33Andreas GrabaniaCatholicmaleStephanus GrabaniaAnna Chomik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2d2533d4df5d7a65b3134166a0168becf6ede4e5c6f841c59f03c6f16a193708_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.