Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1881)

Page 5 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11881.07.13Męcina Wielka60Paulus KaczmarczykCatholicmaleMichael KaczmarczykEuphrosina Kaczmarczyk
21881.07.27Męcina Wielka31Onesimus JasiewiczCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Jasiewicz
31881.08.11Męcina Wielka113Petrus ChomikCatholicmaleMichael ChomikRosalia Kaczmarczyk
41881.08.14Męcina Wielka45Maria KaczmarczykCatholicfemaleJoannes KaczmarczykSophia Prybyło
51881.08.23Męcina Wielka111Mathias ChomikCatholicmaleBasilius ChomikMaria Kaczmarczyk
61881.10.21Męcina Wielka28Pelagia JasiewiczCatholicfemaleMichael JasiewiczAnna Frynczko
71881.11.01Męcina Wielka5Parascevia HermanCatholicfemaleJoannes HermanAnna Szkyrpan
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/9968b3e908c50de5c0a5399f68f72de5c2301ead20775f394b12d1e62d9523c7_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.