Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1881)

Page 8 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11881.08.23Rozdziele19Eudocia TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiRosalia Tylawski
21881.10.01Rozdziele4Thecla FrynczkoCatholicfemaleStephanus FrynczkoPelagia Misowski
31881.09.25Rozdziele98Rosalia DudraCatholicfemaleStephanus DudraMaria Kołtko
41881.10.14Rozdziele49Dionysius TylawskiCatholicmaleJosephus TylawskiRosalia Karlak
51881.11.01Rozdziele21Demetrius DraganCatholicmale? Dragan? ?
61881.12.18Rozdzielemortua nata GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaRosalia Szewczyk
71881.12.18Rozdziele49Nicolaus MysciwskiCatholicmaleBasilius MysciwskiPelagia Mysciwski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/132f8779311a4790609522c06023f4470028e87555b16e66a7bdebb220165383_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.