Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1888)

Page 86 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11888.09.19Rozdziele6Zacharias TelepCatholicmaleJoannes TelepAnastasia Holuta
21888.10.18Rozdziele33Josephus GrabaniaCatholicmaleHerasimus GrabaniaAnna SmakułaEmigrated to Charleroi, PA, USA in 1904. Married Eva Prusak. Died 1972.
31888.11.25Rozdziele72Michael LyzakCatholicmaleGregorius LyzakAnna Grabanik
41888.11.30Rozdziele44Gregorius TelepCatholicmalePetrus TelepPelagia Zagorski
51888.12.23Rozdziele33Anna GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaMaria Dragan
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/1bfa6b638e5e7d7098f46aef29dfef09e0cf7af91f4fe239d2936891b8b483f9_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.