Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1802)

Page 102 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11802.01.22Wapienne2Tatianna PyrzCatholicfemaleDemianus PyrzAnna Popowczak
21802.05.23Wapienne13Irina PrystaszCatholicfemaleJacobus PrystaszAnna Potocki
31802.05.23Wapienne56Joannes KołtkoCatholicmaleAthanasius KołtkoMaria Nyszczot
41802.05.25Wapienne5Theodorus PyrzCatholicmaleDaniel PyrzAnastasia Hodjo
51802.05.30Wapienne15Theodorus ZywanCatholicmaleSimeon ZywanMaria Zielem
61802.06.04Wapienne17Joannes PyrzykCatholicmaleJoannes PyrzykAnna Guzy
71802.06.07Wapienne18Anna BorsukCatholicfemaleGregorius BorsukAnna Lepak
81802.08.01Wapienne11Maria KrupykCatholicfemalePaulus KrupykEva Kołodzie
91802.08.02Wapienne25Maria ChimczakCatholicfemaleTheodorus ChimczakHelena ?
101802.08.03Wapienne27Anna RomanCatholicfemaleBasilius RomanMaria Cpenik
111802.08.06Wapienne20Anna FrinckoCatholicfemalePantolon FrinckoMaria Michalczak
121802.08.11Wapienne30Macarius KołtkoCatholicmaleSimeon KołtkoMaria Zielem
131802.11.01Wapienne5Anna SzopaCatholicfemaleBasilius SzopaMaria Smakuła
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00102.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.