Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1804)

Page 105 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11804.05.28Wapienne45Maria FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoEva Hanas
21804.04.08Wapienne34Anna RomanCatholicfemaleMichael RomanMaria Zywan
31804.04.19Wapienne36Anastasia KołtkoCatholicfemaleAthanasius KołtkoMaria Nyszczot
41804.05.06Wapienne42Anastasia FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoEva Kołtko
51804.05.16Wapienne42Jacentius FrinckoCatholicmaleJoannes FrinckoEva Kołtko
61804.05.17Wapienne39Helena KrukCatholicfemaleSimeon KrukEva Pyrz
71804.05.21Wapienne10Helena BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukMaria Warian
81804.05.21Wapienne10Helena PrystaszCatholicfemaleJoannes PrystaszMaria Gavanowa
91804.11.01Wapienne34Andreas RomanCatholicmaleJoannes RomanMaria Cpen
101804.11.08Wapienne20Demetrius FrinckoCatholicmalePantalon FrinckoMaria Michalczak
111804.11.11Wapienne17Michael CzornenkiCatholicmaleJoannes CzornenkiAnna Guzy
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00105.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.