Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1806)

Page 108 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11806.05.20Wapienne24Maria ChimczakCatholicfemaleAndreas ChimczakMaria Romanyk
21806.06.01Wapienne36Simeon KrukCatholicmaleSimeon KrukEva Pyrz
31806.06.20Wapienne34Anastasia RomanCatholicfemaleMichael RomanMaria Zywan
41806.06.30Wapienne3Basilius PyrzCatholicmaleTheodor PyrzMaria Karczmarczyk
51806.07.25Wapienne37Stephanus ProkopczakCatholicmaleJoannes ProkopczakAnna Herbinski
61806.08.03Wapienne1Joannes PisarczykCatholicmaleBasilius PisarczykAnna Szopa
71806.08.30Wapienne13Michael PrystaszCatholicmaleJoannes PrystaszMaria Garan
81806.10.01Wapienne2Joannes PyrzCatholicmaleDamianus PyrzMaria Popowczak
91806.10.01Wapienne18Joannes BorsukCatholicmaleGregorius BorsukAnna Lepak
101806.11.NoWapienne31Daniel PyrzCatholicmaleMacarius PyrzEva HałuszczakBirth date not specified.
111806.12.24Wapienne25Daniel NyszczotCatholicmaleGregorius NyszczotAnna Cpen
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00108.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.