Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1810)

Page 113 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11810.03.31Wapienne36Basilius KołtkoCatholicmaleAthanasius KołtkoMaria Nyszczot
21810.07.15Wapienne2Petrus PyrzCatholicmaleDamianus PyrzMaria Popowczak
31810.07.15Wapienne19Petrus BorsukCatholicmaleGregorius BorsukAnna Lepak
41810.07.22Wapienne24Michael RomanCatholicmaleBasilius RomanMaria Cpen
51810.07.22Wapienne34Joannes RomanCatholicmaleMichael RomanMaria Zywanik
61810.07.28Wapienne25Joannes ChimczakCatholicmale? ?Helena Chimczakfather is unknown, but child not marked illegitimate
71810.08.15Wapienne1Maria PisarczykCatholicfemaleBasilius PisarczykAnna Szopa
81810.11.18Wapienne5Paulus PyrzCatholicmaleJoannes PyrzMaria Sraj
91810.11.27Wapienne8Marianna SzopaCatholicfemaleBasilius SzopaMaria Smakuła
101810.12.01Wapienne20Maria FrinckoCatholicfemalePantalon FrinckoMaria Michalczak
111810.12.22Wapienne3Anna PyrzCatholicfemaleTheodorus PyrzMaria Karczmarczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00113.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.