Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1804–1805)

Page 117 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11804.03.10Pstrążne20Procopius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaEva Smakuła
21804.03.18Pstrążne4Helena GuzyCatholicfemaleJacobus GuzyMaria Kopcza
31804.04.28Pstrążne1Basilius KołtkoCatholicmaleGregorius KołtkoAnna Herrmann
41804.07.29Pstrążne7Marianna TylawskiCatholicfemaleJosephus TylawskiEuphimia Staszczak
51804.08.21Pstrążne20Macarius KozakCatholicmaleDaniel Kozak? BodakMother's first name not given.
61804.11.27Pstrążne12Maria SzpakCatholicfemaleMichael SzpakMaria Kozak
71805.01.20Pstrążne11Basilius DykiCatholicmaleAndreas DykiEva Sraj
81805.06.30Pstrążne4Petrus KopczaCatholicmaleJoannes KopczaMaria Szopa
91805.07.31Pstrążne23Elias CucuraCatholicmaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
101805.08.06Pstrążne15Anna HnatykCatholicfemaleJacobus HnatykAnna Murianka
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00117.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.