Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1803)

Page 124 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11803.02.06Rozdziele24Anna WancaCatholicfemaleMaximus WancaMaria Tylawski
21803.03.22Rozdziele33Anna GrabaniaCatholicfemaleTheodorus GrabaniaMaria Dragan
31803.05.03Rozdziele37Basilius DraganCatholicmaleBasilius DraganMaria Myscowski
41803.05.20Rozdziele57Petrus TeleppCatholicmaleTheodorus TeleppEudocia Grabania
51803.06.20Rozdziele49Anastasia TurekCatholicfemaleJoannes TurekAnastasia Dragan
61803.07.24Rozdziele24Maria WancaCatholicfemaleJoannes WancaMaria Tylawski
71803.07.25Rozdziele22Michael FrinckoCatholicmaleBasilius FrinckoTheodota Kryszczak
81803.08.03Rozdziele45Simeon HolutaCatholicmalePetrus HolutaEva Onyszczak
91803.08.04Rozdziele41Joannes FrinckoCatholicmaleAndreas FrinckoTheodosia Roman
101803.09.09Rozdziele51Stephanus PawlakCatholicmaleJoannes PawlakAnna Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00124.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.