Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1805–1806)

Page 128 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11805.05.26Rozdziele24Rosalia WancaCatholicfemaleJoannes WancaMaria Tylawski
21805.06.16Rozdziele24Joannes WancaCatholicmaleMaximus WancaMaria Tylawski
31805.06.30Rozdziele45Feuronea FrinckoCatholicfemaleAlexius FrinckoAnna Holuta
41805.07.01Rozdziele61Petrus SmarzCatholicmaleGeorgius SmarzXenia Dudra
51805.07.02Rozdziele61Joannes SmarzCatholicmaleGeorgius SmarzXenia Dudra
61805.08.03Rozdziele28Maria TyndirCatholicfemaleBasilius TyndirEva Pyrz
71805.08.11Rozdziele50Macarius HawrylakCatholicmaleAlexius HawrylakAnna Dudra
81805.09.01Rozdziele19Maximus DziadokCatholicmaleTheodorus DziadokAnastasia Kryszczak
91805.11.01Rozdziele5Philippus PregnarCatholicmaleIllegitimate? ?Maria PregnarkaNB mother has different surname than her father
101805.11.02Rozdziele13Praxedis KaczorCatholicfemaleTheodorus KaczorMaria Cpen
111806.02.02Rozdziele31Anna PrzybyłaCatholicfemaleIllegitimateBasilius PrzybyłaMaria Murianka
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00128.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.