Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1807)

Page 130 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11807.01.26Rozdziele12Anna DraganCatholicfemaleSimeon DraganMaria Chomkowicz
21807.03.05Rozdziele2Eva OnyszczakCatholicfemaleJoannes OnyszczakAnna Pyrz
31807.03.15Rozdziele22Joannes FrinckoCatholicmaleJoannes FrinckoAnastasia Dudra
41807.04.10Rozdziele52Maria PawlakCatholicfemaleJoannes PawlakAnna Dragan
51807.05.12Rozdziele50Maria HawrylakCatholicfemaleAlexius HawrylakAnna Dudra
61807.05.16Rozdziele7Anna PregnarCatholicfemaleJoannes PregnarAhaphia Tylawski
71807.05.16Rozdziele57Anna TeleppCatholicfemaleTheodorus TeleppEva Grabania
81807.06.16Rozdziele46Maria GrabaniaCatholicfemaleMatheus GrabaniaAnna Pyrz
91807.06.20Rozdziele15Joannes WozniakCatholicmaleJoannes WozniakAnna Borsuk
101807.07.15Rozdziele57Maria DraganCatholicfemaleIllegitimateBasilius DraganMaria Myscowski
111807.08.03Rozdziele41Anna FrinckoCatholicfemaleAndreas FrinckoTheodosia Roman
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00130.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.