Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1807–1808)

Page 131 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11807.08.30Rozdziele14Eva KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakAhaphia Popowczak
21807.09.03Rozdziele36Maria DraganCatholicfemaleAndreas DraganMaria Hoc
31807.09.29Rozdziele40Joannes PregnarCatholicmaleBasilius PregnarRosalia Dudra
41807.11.01Rozdziele6Anna BajusCatholicfemaleJoannes BajusAnastasia Holuta
51807.11.22Rozdziele27Anastasia JakimikCatholicfemaleStephanus JakimikTheodosia Kopcza
61807.12.03Rozdziele55Maria TeleppCatholicfemaleBasilius TeleppPraxedis Barszcz
71807.12.20Rozdziele27Daniel TyndirCatholicmaleJacobus TyndirAnastasia Karlak
81808.02.15Rozdziele42Joannes DudraCatholicmaleDaniel DudraEva Borsuk
91808.02.28Rozdziele20Joannes DraganCatholicmalePetrus DraganMaria Wanca
101808.05.15Rozdziele9Thimotheus KaczorCatholicmaleAlexius KaczorAhaphia Hawrylak
111808.05.19Rozdziele24Anna WancaCatholicfemaleJoannes WancaMaria Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00131.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.