Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1809–1810)

Page 133 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11809.06.10Rozdziele50Ahaphia FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoAnna Borsuk
21809.06.20Rozdziele13Joannes KaczorCatholicmaleTheodorus KaczorMaria Cpen
31809.09.04Rozdziele31Sophia TurekCatholicfemaleDaniel TurekMaria Murianka
41809.09.30Rozdziele22Joannes FrinckoCatholicmaleBasilius FrinckoFeonna Kryszczak
51809.10.04Rozdziele29Maria DraganCatholicfemaleJoannes DraganAnastasia Dudra
61809.11.26Rozdziele7Anastasia PregnarCatholicfemaleJoannes PregnarAhaphia Szypuła
71809.12.10Rozdziele38Andreas TylawskiCatholicmalePaulus TylawskiMaria Cap
81810.01.01Rozdziele47Maria DudraCatholicfemalePetrus DudraMaria Kaczur
91810.01.01Rozdziele26Nicolaus JakimikCatholicmaleStephanus JakimikTheodosia Kopcza
101810.01.13Rozdziele2Basilius GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaAnna Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00133.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.