Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1810)

Page 134 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11810.01.13Rozdziele46Basilius GrabaniaCatholicmaleMatheus GrabaniaMaria Kocur
21810.02.02Rozdziele51Anastasia PawlakCatholicfemaleJoannes PawlakAnna Dragan
31810.02.15Rozdziele30Maria CapCatholicfemalePantaleon CapMelania Dudra
41810.02.20Rozdziele21Anna KaczorCatholicfemaleJoannes KaczorCatharina Dragan
51810.03.07Rozdziele41Athanasius FrinckoCatholicmaleAndreas FrinckoFeona Roman
61810.04.28Rozdziele20Theodorus DraganCatholicmalePetrus DraganMaria Wanca
71810.06.20Rozdziele27Petrus TyndirCatholicmaleJacobus TyndirAnastasia Karlak
81810.06.30Rozdziele57Joannes TeleppCatholicmaleTheodorus TeleppEva Grabania
91810.08.20Rozdziele6Maria BajusCatholicfemalePetrus BajusEva PregnarTODO: mother Eva is Stefan Pregnar's daughter
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00134.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.