Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1817–1818)

Page 142 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11817.08.03Męcina Wielka28Petrus ZagorskiCatholicmaleJoannes ZagorskiAnna Grabania
21817.08.13Męcina Wielka34Gregorius TurekCatholicmaleStanislaus TurekMarianna Zywanik
31817.08.15Męcina Wielka3Petrus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaAnna Dragan
41818.01.03Męcina Wielka22Josephus ZagorskiCatholicmaleBlasius ZagorskiMagdalena Przybyła
51818.01.22Męcina Wielka76Theodor KaczmaczykCatholicmaleBasilius KaczmaczykMarianna Smakuła
61818.02.06Męcina Wielka14Eudocia ZywanikCatholicfemaleGeorgius ZywanikAnna Jurkowski
71818.02.06Męcina Wielka14Anastasia ZywanikCatholicfemaleGeorgius ZywanikAnna Jurkowski
81818.02.26Męcina Wielka21Leo Smakuła or PirokCatholicmaleJoannes Smakuła or PirokAhaphia Pirick
91818.05.09Męcina Wielka19Pelagia RusyniakCatholicfemaleBasilius RusyniakPraxedis Szopa
101818.07.17Męcina Wielka54Rosalia ParyłowskiCatholicfemaleAthanasius ParyłowskiAnastasia Zywan
111818.07.25Męcina Wielka54Basilius FecCatholicmaleAlexius FecEudokia Łanca
121818.08.15Męcina Wielka31Stephanus KretCatholicmaleJoannes KretAgaphia Fec
131818.10.22Męcina Wielka49Michael HermanCatholicmaleMacarius HermanAnna Kaczmaczyk
141818.10.28Męcina Wielka28Demetrius ZagorskiCatholicmaleJoannes ZagorskiAnna Grabania
151818.11.21Męcina Wielka41Demetrius SmarzCatholicmaleGregorius SmarzAnna Chymczak
161818.11.28Męcina Wielka36Justina ZelemCatholicfemaleBasilius ZelemEudokia Pyz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00142.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.