Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1821–1823)

Page 146 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11821.11.10Męcina Wielka16Anna SmakułaCatholicfemaleJoannes SmakułaMarianna Lepak
21821.12.30Męcina Wielka47Anastasia ChomikCatholicfemaleGeorgius ChomikMarianna Turok
31822.03.16Męcina Wielka35Herasimus FecCatholicmaleMichael FecEudocia ŁancaNB long note
41822.06.01Męcina Wielka3Simeon SzopaCatholicmaleJoannes SzopaAnna Dragan
51822.06.02Męcina Wielka66Helenna JuszczakCatholicfemaleAthanasius JuszczakMarianna Pristasz
61822.07.01Męcina Wielka34Pelagia TurekCatholicfemaleStanislaus TurekMarianna Zywa
71822.07.14Męcina Wielka49Rosalia HermanCatholicfemaleMacarius HermanAnna Kaczmaczyk
81822.10.15Męcina Wielka11Michael KaczmarczykCatholicmaleTheodorus KaczmarczykMarianna Juszczak
91822.10.15Męcina Wielka11Praxedis KaczmarczykCatholicfemaleTheodorus KaczmarczykMarianna Juszczak
101822.12.21Męcina Wielka44Anna MizikCatholicfemaleJoannes MizikSalomea Bodniewicz
111823.01.13Męcina Wielka59Pelagia KaczmaczykCatholicfemaleAthanasius KaczmaczykAnastasia Zywa
121823.01.31Męcina Wielka76Rosalia KaczmaczykCatholicfemaleBasilius KaczmaczykMarianna Smakuła
131823.03.07Męcina Wielka31Rosalia KretCatholicfemaleJoannes KretAgapia Fetz
141823.03.12Męcina Wielka41Athanasius SmarzCatholicmaleVincentius SmarzBarbara Barszcz
151823.03.21Męcina Wielka48Ahaphia HermanCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Herrmann
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00146.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.