Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1820)

Page 194 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11820.03.20Rozdziele39Alexius WozniakCatholicmaleJoannes WozniakAnna Dyky
21820.03.25Rozdziele11Stephanus TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiMarianna Bazylewicz
31820.03.27Rozdziele16Cirillus KocurCatholicmaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
41820.04.01Rozdziele50Jacobus HawrylakCatholicmaleAlexius HawrylakAnna Frincko
51820.04.11Rozdziele24Josephus ŁancaCatholicmaleJoannes ŁancaMarianna Telawski
61820.04.22Rozdziele30Gregorius CapCatholicmaleJoannes CapEva Sembrat
71820.05.02Rozdziele63Eudocia CapCatholicfemalePantalemon CapAnna Przybyła
81820.05.04Rozdziele21Theodorus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurCatharina Dragan
91820.05.08Rozdziele54Thomas BubniakCatholicmaleIllegitimateAdalbertus BubniakTatianna BarszczNB illegitimate statement
101820.07.24Rozdziele33Cosma TelawskiCatholicmaleIllegitimate? ?Marianna Telawski
111820.08.21Rozdziele9Petrus TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiAnastasia Dragan
121820.09.01Rozdziele71Mathias KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Telawski
131820.10.08Rozdziele30David CapCatholicmaleIllegitimate? ?Melania Cap
141820.12.01Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
151820.12.11Rozdziele47Justina MyscowskiCatholicfemalePetrus MyscowskiMarianna Kaczur
161820.12.25Rozdziele55Nicolaus BarszczCatholicmalePantaleon BarszczPelagia Telep
171820.12.25Rozdziele18Nicolaus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukMarianna Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00194.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.