Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1820–1821)

Page 195 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11820.12.30Rozdziele44Nicolaus TelepCatholicmaleAlexius TelepMarianna Frincko
21821.01.10Rozdziele46Anastasia GrabaniaCatholicfemaleJoannes GrabaniaAnna Telep
31821.01.13Rozdziele28Anastasia TyndyrCatholicfemalePantaleon TyndyrMarianna Cap
41821.01.21Rozdziele45Rosalia HolutaCatholicfemaleGregorius HolutaMarianna Grabania
51821.01.21Rozdziele56Anna BarszczCatholicfemaleDamianus BarszczAnastasia Kaczur
61821.01.21Rozdziele6Anastasia BajusCatholicfemaleSimeon BajusAgaphia Dudra
71821.02.03Rozdziele29Pelagia DraganCatholicfemaleJoannes DraganAnastasia Dudra
81821.03.19Rozdziele20Anastasia DraganCatholicfemalePetrus DraganMarianna Łanca
91821.04.05Rozdziele27Pelagia TyndirCatholicfemaleJacobus TyndirAnastasia Karlak
101821.05.07Rozdziele56Thecla BarszczCatholicfemaleIllegitimate? ?Anna Barszcz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00195.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.