Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1821–1822)

Page 197 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11821.10.19Rozdziele71Herasimus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Telawski
21821.10.25Rozdziele6Praxedis BajusCatholicfemaleJoannes BajusAnna Dragan
31821.11.04Rozdziele8Rosalia TelawskiCatholicfemaleAlexius TelawskiMarianna Karlak
41821.12.10Rozdziele8Justina TelawskiCatholicfemaleMathias TelawskiMarianna Dragan
51821.12.16Rozdziele16Nicolaus KocurCatholicmaleTheodorus KocurMarianna Telep
61821.12.17Rozdziele3Daniel BajusCatholicmaleTheodorus BajusAnastasia Ciepły
71821.12.20Rozdziele62Anna PrzybyłaCatholicfemaleJoannes PrzybyłaAnastasia Telawski
81822.01.25Rozdziele59Andreas DraganCatholicmaleJosaphatus DraganAnastasia Frincko
91822.02.21Rozdziele15Theodorus BorsukCatholicmaleStephanus BorsukMarianna Chwała
101822.03.01Rozdziele64Theodorus DudraCatholicmaleJoannes DudraAnna Telawski
111822.03.01Rozdziele14Theoorus KarlakCatholicmaleJoannes KarlakMarianna Dudra
121822.03.10Rozdziele17Basilius WozniakCatholicmaleJoannes WozniakMarianna Telep
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00197.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.