Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1823)

Page 200 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11823.10.05Rozdziele27Marianna TyndyrCatholicfemaleJacobus TyndyrAnastasia Karlak
21823.10.10Rozdziele44Michael TelepCatholicmaleAlexius TelepMarianna Frincko
31823.10.30Rozdziele12Demetrius DraganCatholicmaleJoannes DraganHelena Kruk
41823.11.06Rozdziele6Justina BajusCatholicfemaleSimeon BajusAgapia Dudra
51823.11.21Rozdziele45Rosalia HolutaCatholicfemaleGregorius HolutaMarianna Grabania
61823.11.24Rozdziele29Andreas DraganCatholicmaleJoannes DraganMarianna Holuta
71823.11.24Rozdziele10Anna TelawskiCatholicfemaleAndreas TelawskiMarianna Kaczur
81823.11.27Rozdziele66Cosma GrabaniaCatholicmalePetrus GrabaniaMarianna Turek
91823.11.27Rozdziele66Nicolaus GrabaniaCatholicmalePetrus GrabaniaMarianna Turek
101823.12.20Rozdziele55Stephanus BarszczCatholicmalePantaleon BarszczPelagia Telep
111823.12.20Rozdziele11Daniel TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiMarianna Bazylewicz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00200.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.