Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1828)

Page 208 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11828.04.091828.04.10Rozdziele62Matrona PrzybyłaCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Przybyła
21828.04.191828.04.29Rozdziele29Georgius DraganCatholicmaleJoannes DraganMaria Borsuk
31828.04.241828.04.25Rozdziele51Simeon PawlakCatholicmaleJoannes PawlakAnna Dragan
41828.04.281828.04.29Rozdziele29Justina DraganCatholicfemaleBasilius DraganAnna Dragan
51828.05.011828.05.01Rozdziele12Simeon DraganCatholicmaleJoannes DraganHelena Kruk
61828.05.021828.05.03Rozdziele8Theodorus TylawskiCatholicmaleMathias TylawskiMaria Dragan
71828.05.101828.05.11Rozdziele41Regina FrynckoCatholicfemalePantalemon FrynckoMaria Fryncko
81828.05.111828.05.12Rozdziele33Simeon GrabaniaCatholicmaleBasilius GrabaniaMaria Holuta
91828.05.111828.05.12Rozdziele33Rosalia GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaMaria Holuta
101828.05.201828.05.21Rozdziele13Pelagia KaczurCatholicfemaleBasilius KaczurAnna Frincko
111828.06.071828.06.08Rozdziele59Thecla TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiMaria Dragan
121828.06.101828.06.11Rozdziele39Maria WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Dyki
131828.07.061828.07.07Rozdziele16Petrus KocurCatholicmaleMichael KocurMaria Piernak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00208.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.