Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1830)

Page 212 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11830.08.24Rozdziele33Pancratius TylawskiCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Tylawski
21830.08.30Rozdziele8Basilius TylawskiCatholicmaleAlexius TylawskiMaria Karlak
31830.08.30Rozdziele22Christina DziadokCatholicfemaleDaniel DziadokAhaphia Frincko
41830.09.27Rozdziele8Rosalia TylawskiCatholicfemaleMathias TylawskiMaria Dragan
51830.10.11Rozdziele12Maria DraganCatholicfemaleJoannes DraganHelena Kruk
61830.10.24Rozdziele24Rosalia WancaCatholicfemaleJoannes WancaMaria Wozniak
71830.12.11Rozdziele56Justina BarszczCatholicfemaleDamianus BarszczAnastasia Kaczur
81830.12.25Rozdziele11Stephanus TylawskiCatholicmaleBasilius TylawskiAnna Bajus
91830.12.26Rozdziele50Basilius KocurCatholicmaleJoannes KocurMaria Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00212.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.