Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1794–1796)

Page 223 of dataset 142_6924
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11794.02.16Rozdziele13Basilius Turek40YesAhaphia Rusynka36
21794.02.23Rozdziele11Maximus Wanca24Maria Tylawska17
31795.01.09RozdzieleJoannes Chimczak23Maria Wancowa17
41796.02.14Rozdziele51Joannes Paulak24Anna Draganowa12
51796.02.21Rozdziele45Alexius Frincko17Anna Holutowa20
61796.02.18Rozdziele6Petrus Bajus25Eva Pregnarka20
71796.02.20Rozdziele23Joannes Furtak26Maria Dudricka18
81796.07.22Rozdziele47Joannes Dudra20Maria Borsuczka12
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00223.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.