Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1788–1790)

Page 23 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11788.10.05Rozdziele16Joannes KocurCatholicmaleTheodor KocurAnna Kaczur
21788.11.05Rozdziele56Damianus PaulakCatholicmaleAndreas PaulakAnastasia Telep
31788.12.22Rozdziele6Daniel BajusCatholicmaleJoannes BajusAnastasia Huluta
41789.01.06Rozdziele47Marianna DudraCatholicfemalePetrus DudraMaria Telep
51789.01.18Rozdziele55Joannes BarszczCatholicmalePhilippus BarszczAnna Cap
61789.02.01Rozdziele31Maximus KaczorCatholicmaleJohannes KaczorAnna Cpien
71789.02.25Rozdziele31Anna WojciowCatholicfemaleStephanus WojciowAgaphia Dziadok
81789.04.06Rozdziele12Marianna DraganCatholicfemaleSimon DraganMaria Swiątkowski
91789.04.21Rozdziele11Basilius TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiAgaphia Romanowicz
101789.04.26Rozdziele18Eva BorsukCatholicfemaleJohannes BorsukEva Prokopczak
111789.05.03Rozdziele32Anna LizakCatholicfemaleTheodor LizakMaria Pizyk
121789.06.07Rozdziele25Maria GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaMaria Pizyk
131789.06.14Rozdziele9Joannes TylawskiCatholicmaleBasilius TylawskiAgaphia Hawrylak
141789.06.15Rozdziele46Anna GrabaniaCatholicfemaleJoannes GrabaniaEva Kriszczak
151789.06.19Rozdziele10Anna TylawskiCatholicfemaleAndreas TylawskiAnna Kriszczak
161789.07.01Rozdziele45Maria HulutaCatholicfemalePetrus HulutaEva Oniszczak
171789.11.05Rozdziele18Anastasia WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Borsuk
181789.12.29Rozdziele53Anastasia RusinCatholicfemaleSimon RusinAnna Dudra
191790.01.01Rozdziele60Anastasia TelepCatholicfemaleDaniel TelepAnna Osowski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00023.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.