Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1797–1800)

Page 263 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11797.03.07Pstrążne6Basilius StaszczakCatholicmale16Ordinaria
21797.03.17Pstrążne48Maria SzypulaCatholicmale70Ordinaria
31797.04.06Pstrążne30MariaCatholicfemale70Ordinaria
41797.05.15Pstrążne6Michael StaszczakCatholicmale73Ordinaria
51798.11.26Pstrążne2Philippus TylawskiCatholicmale1Ordinaria
61799.05.12Pstrążne11Tatianna DzikCatholicfemale75OrdinariaAndreas Dzik
71799.07.28Pstrążne2Theodosia BachaCatholicfemale4OrdinariaMichael Bacha
81799.08.06Pstrążne5Theodorus ProkopikCatholicmale18mOrdinaria
91799.09.06Pstrążne18Anna KopczychaCatholicfemale40Ordinaria
101800.01.25Pstrążne4Anna KopczowaCatholicfemale21Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00263.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.