Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1811–1814)

Page 304 of dataset 142_6924
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11811.08.28Pstrążne17Feuronia TchorykCatholicfemale60OrdinariaBasilius Tchorik
21811.02.28Pstrążne1Basilius KołtkoCatholicmale60Ordinaria
31811.03.30PstrążneEva KopczaCatholicfemale58OrdinariaJoannes Kopcza
41811.04.10Pstrążne17Timotheus StaszczakCatholicmale80Ordinaria
51812.06.24Pstrążne27Joannes SzpakCatholicmale11mOrdinariaBasilius Szpak
61812.01.02Pstrążne1Tatianna KontkoCatholicfemale65OrdinariaBasilius Kontko
71812.03.23Pstrążne11Gregorius DykiCatholicmale1Ordinaria
81812.07.17Pstrążne3Helena SzpakCatholicfemale1 1/2Ordinaria
91813.06.26Pstrążne12Joannes KozakCatholicmale70Ordinaria
101813.08.17Pstrążne7Agapia TelawskaCatholicfemale65grassans absque sacramentis
111813.08.27Pstrążne19Anastasia StaszczakCatholicfemale32sub tempus exaudationis submersaBasilius Staszczak
121813.12.27Pstrążne22Stephanus SzpakCatholicmale55Ordinaria
131814.02.17Pstrążne12Anna KozaczkaCatholicfemale45Epidemia
141814.06.14Pstrążne8Josephus TelawskiCatholicmale50Ordinaria
151814.06.22Pstrążne6Jacobus ProkopCatholicmale60Ordinaria
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00304.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.