Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Death records (1789–1790)

Page 31 of dataset 142_6924
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11789.05.17Rozdziele32Anna LizakCatholicfemale14dOrdinariaFather: Theodorus Lizak
21789.05.18Rozdziele17Helena BazylewiczCatholicfemale38OrdinariaSpouse: Joannes Bazylewicz
31789.05.31Rozdziele21Michael KaczorCatholicmale38OrdinariaPossibly a sibling of Joannes Kaczor [3899] or Joannes Kaczor [4106].
41789.06.12Rozdziele21Anna KaczorickaCatholicfemale26OrdinariaPossibly a sibling of Joannes Kaczor [3899] or Joannes Kaczor [4106].
51789.06.12Rozdziele21Maximus KaczorCatholicmale5mOrdinariaFather: Joannes Kaczor
61789.12.02Rozdziele20Eva WancickaCatholicfemale76Ordinaria
71789.12.16Rozdziele35Jacobus TylawskiCatholicmale17OrdinariaFather: Joannes Tylawski
81789.12.27Rozdziele18Agaphia BorsuczkaCatholicfemale67Ordinaria
91790.01.27Rozdziele53Anna RusinkaCatholicfemale35Ordinaria
101790.03.16Rozdziele43Stephanus DudraCatholicmale60Ordinaria
111790.06.01Rozdziele33Gregorius GrabaniaCatholicmale26OrdinariaFather: Theodorus Grabania
121790.06.01Rozdziele53Anastasia RusinCatholicfemale6mOrdinariaFather: Simon Rusin
131790.09.12Rozdziele25Maria GrabaniaCatholicfemale1OrdinariaFather: Basilius Grabania
141790.11.30Rozdziele3Eva CieplickaCatholicfemale30Ordinaria
151790.12.12Rozdziele10Anastasia TylawskaCatholicfemale34Ordinaria
161790.12.19Rozdziele10Agaphia TylawskiCatholicfemale7dOrdinariaFather: Stephanus Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00031.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.