Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1784–1785)

Page 32 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11784.01.28Wapienne46Anastasia FrynckoCatholicfemaleBasilius FrynckoAnna HermanNB two girls with the same name, born to the same parents in the same house, 4 years apart. cf. Anastasia Fryncko [203].
21784.01.29Wapienne41Ignatius SmolinCatholicmaleGregorius SmolinMaria Kłapacz
31784.02.20Wapienne20Ahaphia CuipkaCatholicfemaleDemetrius CuipkaEva Borsuk
41784.02.23Wapienne24Eva ChyczakCatholicfemaleTheodorus ChyczakEva Kłapacz
51784.04.23Wapienne15Gregorius BorsukCatholicmaleGregorius BorsukAhaphia Hykyła
61784.06.30Wapienne21Maria WarianCatholicfemaleThomas WarianTatianna ?
71784.06.30Wapienne2Joannes PyzewiczCatholicmaleJoannes PyzewiczMaria Guzy
81785.07.05Wapienne2Maria PyzewiczCatholicfemaleMatheus PyzewiczAnna ?
91785.09.16Wapienne25Josephus ChymczakCatholicmaleAndreas ChymczakMaria Roman
101785.10.20Wapienne24Stephanus CpinCatholicmaleJacobus CpinMaria Szopa
111785.11.09Wapienne20Anna MithałowskiCatholicfemaleBartholomeus MithałowskiMaria Frynckiewicz
121785.11.29Wapienne10Maria SzopaCatholicfemaleSimon SzopaAnna Juszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00032.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.