Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1831–1832)

Page 335 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11831.12.18Męcina Wielka39Anna RusyniakCatholicfemaleIsidorus RusyniakMaria Kaczmaczyk
21831.12.28Męcina Wielka0Daniel GomaCatholicmaleIllegitimate? ?Anna Goma
31832.01.02Męcina Wielka74Basilius KaczmaczykCatholicmaleStephanus KaczmaczykMaria Kret
41832.01.12Męcina Wielka36Stephanus ZielemCatholicmaleBasilius ZielemEva Pyrz
51832.01.09Męcina Wielka31Maria KretCatholicfemaleGregorius KretMaria Karczmarczyk
61832.07.28Męcina Wielka5Joannes HerrmannCatholicmalePetrus HerrmannMaria Kozak
71832.07.29Męcina Wielka28Maria ZagorskiCatholicfemaleJoannes ZagorskiAnna Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00335.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.