Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1788–1789)

Page 34 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11788.04.27Wapienne26Theodor NyszczotCatholicmaleJoannes NyszczotAhaphia Kłapacz
21788.06.15Wapienne2Anna PyzikCatholicfemaleMatheus PyzikAnna Smolej
31788.07.10Wapienne44Petrus FrynckoCatholicmaleLucas FrynckoEva Kostyk
41788.08.03Wapienne12Simon ChymczakCatholicmaleJoannes ChymczakAnna Kołtko
51788.09.30Wapienne6Michael PyzCatholicmaleStephanus PyzTheodosia Fryncko
61788.11.24Wapienne5Maria PyzikCatholicfemaleDaniel PyzikAnastasia Hodio
71788.10.07Wapienne23Anna CpenikCatholicfemaleJacobus CpenikMaria Szopa
81789.01.12Wapienne40Basilius ProkopczakCatholicmaleGregorius ProkopczakMaria Smolej
91789.01.27Wapienne11Xenia KripikCatholicfemalePaulus KripikEva Hanas
101789.02.02Wapienne43Anna FrynckoCatholicfemaleJoannes FrynckoAnna Kaczmarczyk
111789.03.06Wapienne15Joannes MizikCatholicmaleGregorius MizikAnastasia Popowczak
121789.03.26Wapienne20Maria CiupkaCatholicfemaleDemetrius CiupkaMaria Szewczyk
131789.06.08Wapienne22Theodosia KołtkoCatholicfemaleBasilius KołtkoAnastasia Fryncko
141789.08.03Wapienne48Simon MichalczakCatholicmaleBartholomeus MichalczakMaria Fryncko
151789.08.10Wapienne25Maria ChymczakCatholicfemaleTheodor ChymczakEva Kłapacz
161789.08.24Wapienne28Maria NyszczotCatholicfemaleTimotheus NyszczotMaria ?
171789.10.18Wapienne37Gregorius ProkopczakCatholicmaleJoannes ProkopczakAgaphia Werbinski
181789.12.04Wapienne20Catharina CpenikCatholicfemaleDamianus CpenikAnna ?
191789.12.08Wapienne1Anna PyzCatholicfemaleJoannes PyzMaria Guzy
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00034.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.