Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1835)

Page 343 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11835.03.08Męcina Wielka55Rosalia ?CatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Kret
21835.03.19Męcina Wielka68Joannes ZielemCatholicmaleMichael ZielemMaria Zagorski
31835.03.20Męcina Wielka49Anna HerrmannCatholicfemaleMacarius HerrmannAnna Karczmarczyk
41835.03.27Męcina Wielka5Rosalia HerrmannCatholicfemalePetrus HerrmannMaria Kozak
51835.04.23Męcina Wielka43Gregorius MizikCatholicmaleJoachimus MizikMaria Telep
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00343.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.