Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832)

Page 376 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.08.02Rozdziele11Anna TylawskiCatholicfemaleBasilius TylawskiMaria Kaczmaczyk
21832.08.09Rozdziele71Petrus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Tylawski
31832.09.01Rozdziele59Andreas BajusCatholicmaleJoannes BajusAnna Tylawski
41832.09.29Rozdziele50Anna HawrylakCatholicfemaleJoannes HawrylakMaria Pregnar
51832.10.08Rozdziele52Joannes KaczurCatholicmaleThimotheus KaczurThecla Bubniak
61832.10.13Rozdziele3Michael CiepłyCatholicmaleJoannes CiepłyMaria Dragan
71832.11.08Rozdziele12Basilius DraganCatholicmaleJoannes DraganHelena Kruk
81832.11.15Rozdziele30Rosalia CapCatholicfemaleStephanus CapThecla Krupa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00376.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.