Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1833)

Page 378 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11833.03.051833.03.06Rozdziele31Anna HerrmannCatholicfemaleGeorgius HerrmannMaria Przybyła
21833.03.071833.03.08Rozdziele39Cecilia WozniakCatholicfemaleIllegitimate? ?Tatianna Wozniak
31833.03.121833.03.17Rozdziele11Joannes TylawskiCatholicmaleBasilius TylawskiAnna Bajus
41833.04.151833.04.16Rozdziele56Josephus WidłakCatholicmaleIllegitimateMathias WidłakAnna Barszcz
51833.05.091833.05.12Rozdziele6Anna DziadokCatholicfemaleThimotheus DziadokMaria Bajus
61833.06.021833.06.03Rozdziele38Isodorus SywakCatholicmaleIllegitimate? SywakMaria Sywak
71833.06.091833.06.10Rozdziele6Theodosia BajusCatholicfemaleIllegitimate? BajusMaria Bajus
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00378.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.