Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1800)

Page 61 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11800.01.31Wapienne14Xenia PrystaszCatholicfemaleMichael PrystaszAhaphia Prokopczak
21800.02.09Wapienne20Ignatius CrupkaCatholicmaleDemetrius CrupkaMaria Szewczyk
31800.03.09Wapienne5Joannes PyrzCatholicmaleDaniel PyrzAnastasia Hodio
41800.03.11Wapienne30Joannes NyszczotCatholicmaleSimeon NyszczotMaria Zielem
51800.04.13Wapienne20Maria MichalczakCatholicfemaleBartholomeus MichalczakMaria Frincko
61800.04.13Wapienne36Marianna KołtkoCatholicfemaleAthanasius KołtkoMarianna Nyszczot
71800.05.10Wapienne12Maria BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukAnna Chimczak
81800.06.16Wapienne39Theodorus KrukCatholicmaleSimeon KrukEudocia Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00061.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.