Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1791–1792)

Page 69 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11791.07.12Rozdziele50Damianus HawrylakCatholicmaleDaniel HawrylakXenia Smolej
21791.07.24Rozdziele48Maria RusynCatholicfemaleDaniel RusynAhaphia Dudra
31791.08.01Rozdziele56Anna PawlakCatholicfemaleAndreas PawlakAnastasia Telep
41791.09.17Rozdziele12Anna DraganCatholicfemaleSimeon DraganMaria Swiąkowski
51791.10.09Rozdziele6Joannes BajusCatholicmaleJoannes BajusAnastasia Holuta
61791.11.17Rozdziele21Maria FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoTheodosia Krzyszczak
71792.01.07Rozdziele18Stephanus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukEva Prokopczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00069.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.