Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1796)

Page 77 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11796.02.29Rozdziele30Theodorus CapCatholicmaleJoannes CapEva Sembrat
21796.03.21Rozdziele10Alexius TylawskiCatholicmaleAndreas TylawskiAnna Kryszczak
31796.03.12Rozdziele18Eva WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Borsuk
41796.05.22Rozdziele37Simeon DraganCatholicmaleAndreas DraganMaria Hotz
51796.06.12Rozdziele50Joannes HawrylakCatholicmaleDaniel HawrylakXenia Smolej
61796.07.04Rozdziele9Petrus TylawskiCatholicmaleBasilius TylawskiAhaphia Hawrylak
71796.08.01Rozdziele2Eva OnyszczakCatholicfemaleJoannes OnyszczakAnna Pyrzyk
81796.08.07Rozdziele26Maria TyndirCatholicfemaleAndreas TyndirTheodosia Guzy
91796.08.08Rozdziele47Anna DudraCatholicfemalePetrus DudraMaria Kryszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00077.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.