Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1797)

Page 80 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11797.03.06Rozdziele34Theodorus GrabaniaCatholicmaleTheodorus GrabaniaMaria Dragan
21797.03.11Rozdziele45Basilius FrinckoCatholicmaleAlexius FrinckoAnna Holuta
31797.03.26Rozdziele10Eva TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiAnna Furtak
41797.04.09Rozdziele19Maria BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukEva Prokopczak
51797.04.28Rozdziele49Maria FurtakCatholicfemaleTheodor FurtakAnastasia KrszczakTODO compare Krszczak and Krzszczak
61797.04.28Rozdziele15Theodorus KocurCatholicmaleStephanus KocurAnna Czeczuga
71797.04.23Rozdziele39Maria WozniakCatholicfemaleLaurentius WozniakAnastasia Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00080.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.