Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1798–1799)

Page 83 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11798.11.01Rozdziele18Andreas WozniakCatholicmaleJoannes WozniakAnna Borsuk
21798.12.02Rozdziele34Maria GrabaniaCatholicfemaleTheodorus GrabaniaMaria Dragan
31798.12.18Rozdziele46Anna GrabaniaCatholicfemaleMatheas GrabaniaAnna Pyrzyk
41798.12.24Rozdziele57Anastasia TelepCatholicfemaleTheodorus TelepEva Grabania
51799.01.24Rozdziele37Maria DraganCatholicfemaleBasilius DraganMaria Myscowski
61799.03.22Rozdziele45Anna HolutaCatholicfemalePetrus HolutaEva Onyszczak
71799.04.25Rozdziele34Ahaphia DudraCatholicfemalePetrus DudraMaria Kryszczak
81799.06.12Rozdziele45Maria FrinckoCatholicfemaleAlexius FrinckoAnna Holuta
91799.06.17Rozdziele30Joannes CapCatholicmaleJoannes CapEva Sembrat
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00083.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.