Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1804–1805)

Page 92 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11804.11.27Męcina Wielka16Matheus SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaMaria Lepak
21805.01.25Męcina Wielka68Joannes ZielemCatholicmaleJoannes ZielemMaria Karczmarczyk
31805.02.02Męcina Wielka54Xenia ZywanCatholicfemaleGregorius ZywanMaria Babiak
41805.02.08Męcina Wielka55Joannes BorykCatholicmaleMaxim BorykAnna Juszczak
51805.02.08Męcina Wielka58Maria MuriankaCatholicfemaleBasilius MuriankaFeona Szbyrpan?
61805.03.24Męcina Wielka43Eva MizikCatholicfemaleSimeon MizikAnna Dyki
71805.03.20Męcina Wielka12Gregorius SmakułaCatholicmaleGregorius SmakułaAnastasia Skyspan
81805.04.22Męcina Wielka13Maria KarczmaczykCatholicfemaleJoannes KarczmaczykAnna Smakuła
91805.05.12Męcina Wielka3Maria SzopaCatholicfemaleJoannes SzopaMaria Kołtko
101805.05.26Męcina Wielka5Anastasia HerrmannCatholicfemaleAndreas HerrmannMaria Dyki
111805.06.02Męcina Wielka49Alexius HerrmannCatholicmaleAndreas HerrmannAnastasia Pierog
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00092.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.