Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1808)

Page 97 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11808.03.13Męcina Wielka72Eva FecCatholicfemaleJoannes FecTheodosia Karczmarczyk
21808.05.15Męcina Wielka41Maria SmarzCatholicfemaleGregorius SmarzAnna Chimczak
31808.05.22Męcina Wielka2Rosalia SembratowiczCatholicfemaleElias SembratowiczRosalia Bazylewicz
41808.06.30Męcina Wielka41Magdalena SlimakCatholicfemaleMichael SlimakMaria Karczmarczyk
51808.06.27Męcina Wielka14Petrus KretCatholicmaleJacobus KretAnastasia Rusiniak
61808.07.04Męcina Wielka13Eva KarczmaczykCatholicfemaleJoannes KarczmaczykAnna Smakuła
71808.08.16Męcina WielkaEudokia KarczmaczykCatholicfemaleAthanasius KarczmaczykAgaphia Smakuła
81808.08.18Męcina Wielka39Stephanus MłynarikCatholicmaleTheodorus MłynarikAnastasia PyrzThe house usually associated with this family is 29. Usually the maternal grandfather (3967) is Basilius Pyrz not Gregorius
91808.08.23Męcina Wielka76Maria KarczmaczykCatholicfemaleBasilius KarczmaczykAnna Smakuła
101808.10.20Męcina Wielka11Joannes KarczmaczykCatholicmaleTheodorus KarczmaczykMaria Juszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00097.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.