Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1808–1809)

Page 98 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11808.12.16Męcina Wielka30Stephanus JasiewiczCatholicmaleAndreas JasiewiczEva Fec
21808.12.19Męcina Wielka55Anna BorykCatholicfemaleNicetas BorykMaria Wanca
31809.01.10Męcina Wielka11Ignatius KarczmarczykCatholicmaleMacarius KarczmarczykMaria Zywan
41809.01.20Męcina Wielka21Gregorius SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaAgaphia Pierog
51809.02.18Męcina Wielka58Agaphia ZagorskiCatholicfemaleJoannes ZagorskiAnna Rachel
61809.02.06Męcina Wielka3Basilius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaMaria Dudra
71809.02.29Męcina Wielka16Thimoteus SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaMaria Lepak
81809.03.04Męcina Wielka12Thimoteus SmakułaCatholicmaleGregorius SmakułaAnastasia Szkyrpan
91809.03.04Męcina Wielka12Eva SmakułaCatholicfemaleGregorius SmakułaAnastasia Szkyrpan
101809.03.19Męcina Wielka53Maria BorykCatholicfemaleJacobus BorykAnna Chomik
111809.04.08Męcina Wielka5Maria GuzyCatholicfemaleAndreas GuzyMaria Dyki
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00098.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.