Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841–1842)

Page 119 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11841.12.24Wapienne16Daniel KołodiyczykCatholicmaleSimeon KołodiyczykHelena Borsuk
21841.12.29Wapienne11Daniel KrupaCatholicmaleJosephus KrupaAnastasia Frincko
31842.01.05Wapienne48Stephanus MizikCatholicmaleAndreas MizikEva Kruk
41842.01.10Wapienne41Rosalia KrukCatholicfemaleJosaphatus KrukMaria Smolej
51842.01.17Wapienne29Feonna WarianCatholicfemaleIllegitimate? ?Martha Warian
61842.01.19Wapienne24Gregorius BorsukCatholicmaleJoannes BorsukMaria Chimczak
71842.03.05Wapienne3Athanasius PyrzCatholicmaleNicetas PyrzMaria Haluszczak
81842.03.22Wapienne14Matheus PrystaszCatholicmaleJoannes PrystaszPelagia Kołtko
91842.03.31Wapienne28Alexius NyszczotCatholicmaleNicolaus NyszczotMaria Młynar
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00119.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.